Túi giấy kraft ép kim, ép nhũ

Liên hệ

Túi giấy kraft ép kim, ép nhũ từ 1 – 2 màu:

  • Kích thước từ 15 – 39cm.
  • Định lượng giấy: từ 170gsm – 300gsm.
  • Đục lỗ xỏ dây có và không có mắt cáo.
  • Tùy chọn dây thừng hoặc dây vải.
  • #intuigiay

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi 0984 667 955

Mô tả

Túi giấy kraft ép kim, ép nhũ từ 1 – 2 màu:

  • Kích thước từ 15 – 39cm.
  • Định lượng giấy: từ 170gsm – 300gsm.
  • Đục lỗ xỏ dây có và không có mắt cáo.
  • Tùy chọn dây thừng hoặc dây vải.
  • #intuigiay

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi 0984 667 955