Túi giấy Couche in lụa

Liên hệ

Túi giấy Couche in lụa từ 1 đến 2 màu:

  • Kích thước 15 x 15 x15cm.
  • Định lượng giấy:170gsm.
  • Không có mắt cáo.
  • Dây xách bằng vải

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi 0984 667 955

Mô tả

Túi giấy Couche in lụa từ 1 đến 2 màu:

  • Kích thước 15 x 15 x15cm.
  • Định lượng giấy:170gsm.
  • Không có mắt cáo.
  • Dây xách bằng vải

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi 0984 667 955