In Thiệp Mời Giấy Mỹ Thuật

Liên hệ

Làm cho sự kiện của bạn được mong chờ bằng thiệp mời giấy mỹ thuật cao cấp!

MIỄN PHÍ IN THỬ, IN NHANH CHỜ LẤY LIỀN HOẶC GIAO TẬN NƠI

In thiệp mời trên giấy mỹ thuật ngoại nhập đẹp, sang trọng và cao cấp. Bạn có thể đặt in thiệp mời với số lượng ít chỉ vài cái, thậm chí 1 cái.

Kích thước thiệp A5 (14.5 x 21cm). Bạn tùy chọn từ hơn 30 loại giấy mỹ thuật cao cấp: giấy ánh kim, giấy sần, giấy nhám, giấy gân.

BẢNG GIÁ IN THIỆP MỜI GIẤY MỸ THUẬT

Số lượng Giấy MT Cao Cấp Giấy MT Trung Cấp Giấy MT Phổ Thông
1-49 19.000đ/thiệp 17.000đ/thiệp 14.000đ/thiệp
50-99 17.000đ/thiệp 16.000đ/thiệp 13.000đ/thiệp
Từ 100 16.000đ/thiệp 15.000đ/thiệp 12.000đ/thiệp

Mô tả

Làm cho sự kiện của bạn được mong chờ bằng thiệp mời giấy mỹ thuật cao cấp!

MIỄN PHÍ IN THỬ, IN NHANH CHỜ LẤY LIỀN HOẶC GIAO TẬN NƠI

In thiệp mời trên giấy mỹ thuật ngoại nhập đẹp, sang trọng và cao cấp. Bạn có thể đặt in thiệp mời với số lượng ít chỉ vài cái, thậm chí 1 cái.

Kích thước thiệp A5 (14.5 x 21cm). Bạn tùy chọn từ hơn 30 loại giấy mỹ thuật cao cấp: giấy ánh kim, giấy sần, giấy nhám, giấy gân.

BẢNG GIÁ IN THIỆP MỜI GIẤY MỸ THUẬT

Số lượng Giấy MT Cao Cấp Giấy MT Trung Cấp Giấy MT Phổ Thông
1-49 19.000đ/thiệp 17.000đ/thiệp 14.000đ/thiệp
50-99 17.000đ/thiệp 16.000đ/thiệp 13.000đ/thiệp
Từ 100 16.000đ/thiệp 15.000đ/thiệp 12.000đ/thiệp