Túi giấy kraft mỏng

Liên hệ

Túi giấy kraft in lụa 1 – 3 màu
Túi giấy kraft in lụa 1 hoặc 2 mặt

  • Định lượng giấy: 250gsm
  • Kích thước: 27 x 21 x11cm
  • Dây xách bằng giấy

Ghi chú:

  • Túi giấy kraft in lụa chỉ có thể in các màu đơn sắc, không thể in màu chuyển sắc hoặc ảnh chụp.
  • Số màu in lụa được tính số màu trên mỗi mặt in. Ví dụ 1 mặt in 2 màu, nếu in 2 mặt giống nhau = 4 màu.

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi   0984 667 955

Mô tả

Túi giấy kraft in lụa 1 – 3 màu
Túi giấy kraft in lụa 1 hoặc 2 mặt

  • Định lượng giấy: 250gsm
  • Kích thước: 27 x 21 x11cm
  • Dây xách bằng giấy

Ghi chú:

  • Túi giấy kraft in lụa chỉ có thể in các màu đơn sắc, không thể in màu chuyển sắc hoặc ảnh chụp.
  • Số màu in lụa được tính số màu trên mỗi mặt in. Ví dụ 1 mặt in 2 màu, nếu in 2 mặt giống nhau = 4 màu.

Bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại gọi   0984 667 955